Specijlna bolnica P.A.R.K.S.


Specijalna bolnica za opštu hirurgiju nudi širok dijapazon neinvazivnih dijagnostičkih metoda, uz pomoć kojih naši lekari postavljaju precizne dijagnoze.

Ultrazvuk

Ultrazvuk abdomena
Ultrazvuk abdomena je tehnika medicinskog imidžinga koja koristi zvučne talase visoke frekvencije da proizvede slike organa i struktura abdomena. Koristi se za vizuelizaciju jetre, žučne kese, pankreasa, bubrega, slezine, abdominalne aorte, te omogućava postavljanje dijagnoza poput kamena u žuči, bolesti jetre, tumora i abnormalnosti abdominalnih organa. Neinvazivna je metoda koja ne koristi radijaciju, te je izuzetno bezbedna i široko korišćena metoda za dijagnozu različitih abdominalnih promena.
Štitasta žlezda
Ultrazvuk štitaste žlezde je neinvazivna imidžing metoda koja koristi zvučne talase visoke frekvencije da vizuelizuje tiroidnu žlezdu koja se nalazi na prednjoj strani vrata. Koristi se za procenu veličine, oblika, teksture žlezde, kao i za merenje protoka krvi kroz samu žlezdu, te omogućava uspostavljanje dijagnoze poput tiroidnih nodula, strume-guše, tiroiditisa i tiroidnog kancera.
Dojka
Ultrazvuk dojke je neinvazivna imidžing metoda koja koristi zvučne talase visoke frekvencije da vizuelizuje dojku. Koristi se kao pomoćna metoda uz mamografiju, pogotovo kod mlađih žena sa gustim žlezdanim tkivom dojke i pomaže lekarima da bolje razlikuju i dijagnostikuju ciste i solidne mase, kvržice i bilo koje abnormalnosti nađene na mamogramu. Neinvazivna je metoda koja ne koristi radijaciju, te je izuzetno bezbedna za skrining i dijagnozu kancera dojke.

Endoskopije

Gastroskopija
Gastroskopija predstavlja endoskopsku dijagnostičku procedure kojom se pregleda unutrašnjost jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva. Gastroskopija je nezaobilazna dijagnostička procedura za pacijente koji imaju simptome oboljenja gornjeg dela digestivnog trakta. Gastroskopija se može obaviti u lokalnoj anesteziji ili analgosedaciji.
Kolonoskopija
Kolonoskopija je endoskopska dijagnostička procedura za pregled unutrašnje površine debelog creva i završnog dela tankog creva. Kolonoskopija je nezaobilazna dijagnostička procedura za pacijente koji imaju simptome oboljenja donjeg dela digestivnog trakta. Kolonoskopija može da se obavi u lokalnoj anesteziji ili kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji.
Cistoskopija
Cistoskopija je endoskopski pregled mokraćne bešike i radi se pomoću cistoskopa, aparata koji se kroz mokraćni kanal uvodi u bešiku. Ključna je dijagnostičkia metoda za otkrivanje uroloških bolesti i bolesti mokraćnog trakta i bešike.
Uzimanje uzoraka za pato-histološku (PH) analizu
Endoskopsko uzimanje uzoraka za patohistološku analizu ili endoskopska biopsija, koristi se za vizuelizaciju i uzimanje manjih uzoraka tkiva iz gastrointestinalnog trakta ili unutrašnjih organa. Izvodi se endoskopom-tankom, fleksibilnom cevčicom koja ima prikačenu kameru i svetlo. Tokom procedure, kroz cevčicu se provlači igla za uzimanje histološkog uzorka tkiva, koje se potom šalje patologu, gde se pod mikroskopom identifikuju bilo kakve abnormalnosti tkiva. Endoskopska biopsija se koristi za dijagnostiku gastritisa, čireva, polipa i karcinoma, pružajući značajne informacije za dalji menadžment same bolesti.
Endoskopski ultrazvuk u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji
Endoskopski ultrazvuk u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji je procedura koja kombinuje korišćenje endoskopa i ultrazvuk da bi se vizuelizovao digestivni trakt i okolne strukture. U kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, pacijent dobija sedativ kroz venu da bi se uveo u stanje relaksacije, te omogućava da pacijent bude miran, dok izabrani lekar specijalista obavlja endoskopiju. Ova procedura se koristi za maksimalni komfort pacijenta tokom uzimanja histoloških uzoraka, kao i za eliminaciju osećaja bola u toku same procedure.
Bronhoskopija
Bronhoskopija je procedura koja omogućava lekaru specijalisti da pregleda unutrašnjost disajnih puteva i pluća; uključuje korišćenje endoskopa, koji se uvodi kroz nos ili usta, sprovodi se niže niz grlo, te ulazi u pluća i omogućava vizuelizaciju datih struktura na monitoru. Bronhoskopija se koristi za različite situacije, poput: 1. Dijagnostikovanja različitih stanja: Lekari specijalisti uzimaju bioptate ili prikupljaju tečnost za analizu, te identifikovanje stanja poput karcinoma, infekcija i inflamacija plućnog tkiva. 2. Lečenje različitih stanja: lekari specijalisti ovom metodom mogu otkloniti strana tela iz disajnih puteva, olakšati iskašljavanje obilnog mukusa. 3. Evaluaciju abnormalnosti koje su nađene na CTu ili RTGu.