Plaćanje


Specijalna bolnica P.A.R.K.S.


Medicinske usluge koje Bolnica pruža pacijentima moguće je platiti na više načina, u zavisnosti od mogućnosti samih pacijenata. 

Svim pacijentima je na raspolaganju jedan od sledećih vidova plaćanja:

Gotovinom

Medicinske usluge koje nudi Specijalna bolnica P.A.R.K.S. moguće je platiti gotovinom, isključivo u dinarima. Ukoliko pacijent poseduje samo novac u stranoj valuti,  biće upućen ka najbližoj menjačnici gde može zameniti novac.

Platnim karticama

Medicinske usluge moguće je platiti platnim karticama Visa, MasterCard, Maestro, DinaCard. U toku akcija i popusta, korigovane cene će biti prikazane na fiskalnom isečku.

Po predračunu

Račun za pružene usluge moguće je platiti po predračunu uplatom na broj žiro-računa bolnice o čemu se možete unapred informisati bilo pozivom na jedan od brojeva kontakt centra ili upitom kroz kontakt formu.