Politika privatnosti objašnjava na koji način Specijalna bolnica za opštu hirurgiju „Procedural and Regenerative Knowledge System“ prikuplja, koristi i deli lične podatke korisnika, kao i na koji način korisnici mogu da ostvare svoja prava na privatnosti.

Politika privatnosti primenjuje se na

 • sva lica koja pristupaju našem vebsajtu na adresi www.www.parks.rs (“vebsajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem vebsajta ili preko naloga na društvenim mrežama,
 • lica sa kojima imamo ili ćemo potencijalno imati promet robe i usluga (“klijenti”), 
 • lica koja se prijavljuju za zaposlenje kod nas (“kandidati”),
 • lica koja se prijave za naš newsletter.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na privatnost@sbparks.rs .

 1. Podaci o ličnosti

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

 1. 1. Podaci o ličnosti koji se prikupljaju

Zavisno od načina na koji se koristi Internet prezentacija, mogu se prikupljati sledeći podaci:

 • Podaci koje korisnik dobrovoljno deli
  • Informacije koje korisnik podeli sa SB P.A.R.K.S. koristeći Kontakt formu, info@sbparks.rs, druge zvanične adrese elektronske pošte SB P.A.R.K.S. ili drugim putem
  • Informacije koje odluči da podeli prilikom prijave na konkursInformacije koje se dele za prijavu na newsletter
  • Informacije koje se dele putem društvenih mreža
 • Podaci koji se mogu automatski prikupljati
  • IP adresa
  • Vrsta i jedinstveni identifikacioni broj uređaja
  • Vrsta pretraživača
  • Stranice kojima je pristupljeno i linkovi koji su kliknuti u okviru Internet prezentacije
 1. 2. Upotreba prikupljenih podataka
 1. Informacije o IP adresama koriste se radi sakupljanja podataka o broju poseta, prosečnom vremenu prilikom posete Internet prezentaciji, pregledane stranice, a ne radi identifikacije korisnika.
 2. Ime, prezime, kontakt telefon, adresa elektronske pošte koriste se u cilju odgovora na upite koji su poslati preko Kontakt forme ili na zvanične adrese elektronske pošte SB P.A.R.K.S., personalizacije usluge, zakazivanja usluge, preventivne medicine, medicinske dijagnostike, lečenja ili sprovođenja plana lečenja. Navedene podatke po propisima Republike Srbije prikuplja i obrađuje stručno lice u oblasti zdravstva koje je, prema zakonu i strukovnim propisima, obavezano da navedene podatke drži u tajnosti.
 1. 3. Čuvanje podataka

SB P.A.R.K.S. preduzima organizacione, tehničke i administrativne sigurnosne mere kako bi zaštitili informacije korisnika od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podaci o korisnicima čuvaju se tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

 1. 4. Pravni osnov

Prema članu 2. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Službeni glasnik RS”, br. 123/2014, 106/2015, 105/2017, 25/2019 (drugi zakon)) zdravstvene ustanove u obavezi su da vode zdravstvenu dokumentaciju i evidencije, na način i po postupku kao i u rokovima utvrđenim ovim zakonom. Prema članu 50. zakona vođenje, prikupljanje i obrada podataka iz zdravstvene dokumentacije i evidencija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prema članu 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 25/2019) vođenje zdravstvene dokumentacije, unos podataka i rukovanje podacima iz zdravstvene dokumentacije isključivo obavlja ovlašćeno lice.

Podaci koji se ne prikupljaju na osnovu Zakona, prikupljaju se na osnovu saglasnost pacijenata, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. 5. Deljenje podataka

Moguće je da se podaci korisnika dele sa trećim licima u cilju unapređenja usluga, kao i u svrhu analitike, marketinga ili drugih razloga koji služe da se unapredi rad Internet stranice. Treća lica mogu biti između ostalog i konsultanti, kao i lica koja rade na održavanju Internet stranice.

Obrađivači sa kojim delimo podatke korisnika su

 • Google, Inc, sedište u SAD – u svrhe analitike
 • Facebook, Inc, sedište u SAD – u svrhe analitike i marketinga

SB P.A.R.K.S zadržava pravo da otkrije lične podatke korisnika kada je propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

U slučaju da SB P.A.R.K.S. uđe u zajednički poduhvat ili se proda ili spoji sa drugim pravnim licem, lični podaci mogu da biti otkriveni novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

SB P.A.R.K.S. ne prodaje i ne ustupa prikupljene lične podatke.

 1. 6. Prava korisnika

Korisnici, kao lica čiji se lične podaci prikupljaju, imaju sledeća prava:

 • pravo da budu informisani o prikupljanju i obradi ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koji su prikupljeni o njima,
 • pravo na ispravuku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da lični podaci koji su prikupljeni budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo na uloulaganje prigovora u pogledu obrade podataka u određenu svrhu,
 • pravo na podnošenje žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana zahteva za ostvarivanje prava ne dobijetu odgovor, ili ne budu zadovoljni odgovorom.

Za ostvarivanje prava, korisnici se mole da se obrate na privatnost@sbparks.rs .

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Marina Bakalić, marina.bakalic@sbparks.rs , 021/402 539

 • Kolačići

Kolačići kao tekstualne datoteke sadrže male količine informacije koje se preuzimaju na računar ili mobilni uređaj korisnika kada poseti Internet stranicu i uz njihovu pomoć Internet stranica može da prepozna uređaj korisnika.

Kolačići se koriste radi prikupljanja podataka o korišćenju Internet stranice, unapređenje sadržaja Internet stranice i korisničkog iskustva. Njihov cilj nije identifikacija korisnika.

Internet stranica koristi različite vrste kolačića, u različite svrhe.

 • Neophodni kolačići – omogućavaju osnovne funkcije Internet stranice i bez njih Internet stranica ne može ispravno da funkcioniše;
 • Funkcionalni kolačići – omogućavaju funkcionalnost i personalizaciju Internet stranice. U slučaju da se onemoguće ovi kolačići, neke funkcije Internet stranice možda neće raditi;
 • Strateški – omogućavaju uvid u način korišćenja Internet stranice od strane korisnika;
 • Marketinški – omogućavaju prilagođavanje sadržaja stranice korisnicima.
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)  Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji  Sjedinjene Američke Države   
Google, Inc  Analitičke usluge  Sjedinjene Američke Države   
Facebook, Inc  Analitičke i marketinške usluge  Sjedinjene Američke Države   
 • Kako onemogućiti kolačiće

Ukoliko korisnik želi da onemogući kolačiće, isto može da učini preko opcije podešavanje kolačića na baneru Internet stranice. Postoji mogućnost podešavanja vrste kolačića koju korisnik želi da omogući. Druga mogućnost je imena mogućnosti kolačića u Internet pretraživaču. U slučaju da korisnik koristi Internet Explorer, moguće je putem opcije Tools/Internet options/Security i Privacy prilagoditi pretraživač očekivanjim.

 • Maloletni korisnici

Maloletni korisnici internet stranice trebalo bi da obezbede dozvolu roditelja ili staratelja za slanje i deljenje ličnih podataka.

 • Internet stranice trećih lica

Internet stranica može da upućuje na stranice trećih lica koje su izvan kontrole SB P.A.R.K.S. i za koje isti ne odgovara. U slučaju da korisnik pristupa stranicama trećih lica, mora se upoznati sa njihovom politikom privatnosti.

 • Društvene mreže

Internet stranica može da koristi aplikacije za društvene mreže koje omogućavaju deljenje sadržaja sa drugim korisnicima. Bilo koji lični podatak ili druga informacija koja se može podeliti putem aplikacija za društvene mreže može biti pročitana, prikupljena ili korišćena od strane drugih korisnika aplikacija za društvene mreže nad kojima SB P.A.R.K.S. ima malu ili uopšte nema kontrolu. Iz tog razloga ne može biti odgovorni za korišćenje, zloupotrebu ili neprikladnu upotrebu bilo kog ličnog podatka ili drugih informacija koji su podeljeni sa SB PA.R.K.S.  putem aplikacija za društvene mreže.