Specijalna bolnica za opštu hirurgiju „Procedural And Regenerative Knowledge System“ iz  Novog Sada, sa sedištem u ul. Subotička 41, upravlja Internet stranicom www.sbparks.rs.

Termini „SB P.A.R.K.S.“, „Internet stranica“, u okviru uslova korišćenja Internet stranice odnose se na Specijalnu bolnicu „Procedural And Regenerative Knowledge System“.

Uslovi korišćenja i Politika privatnosti čine ugovor koji se primenjuje na korisnike. Posetom Internet stranice i njenim korišćenjem smatra se da je korisnik upoznat sa Uslovima korišćenja Internet stranice i Politikom privatnosti, kojima se pravno obavezuje. Ukoliko se korisnik ne slaže da tekstom, trebalo bi da prestane da koristi Internet prezentaciju, kao i da na istoj ne ostavlja svoje lične podatke.

  • Izmene Internet prezentacije

SB P.A.R.K.S. zadržava pravo da ažurira Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Sve izmene primenjuju se nakon objavljivanja na Internet stranici. Korisnike obavezuje verzija koja je objavljena u trenutku korišćenja Internet stranice. Ukoliko korisnik pristupa Internet stranici nakon izmena smatra se da je dao saglasnost na iste.

  • Zaštita intelektualne svojine

Internet prezentacija, tekstovi, fotografije i ilustracije objavljeni na Internet stranici predstavljaju intelektualnu svojinu SB P.A.R.K.S. i ne mogu se reprodukovati, objavljivati niti koristiti, u celini ili delimično, bez izričitog pristanka SB P.A.R.K.S.

Neovlašćena upotreba materijala sa Internet prezentacije ili njegovog dela, kao i poslovnog imena i žiga SB P.A.R.K.S. bez izričite saglasnosti predstavlja kršenje prava intelektualne svojine SB P.A.R.K.S.

  • Odricanje od odgovornosti

Celokupan sadržaj Internet stranice je isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, postavljanje dijagnoze, uputstvo za lečenje ili uzimanje farmaceutskih preparata, niti preporuku za bilo kakav oblik nestručnog lečenja ili samolečenja. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema, obratite se lekaru ili nas kontaktirajte kako biste zakazali pregled ili intervenciju.

SB P.A.R.K.S. nastoji da sadržaj Internet stranice bude redovno ažuriran i da informacije, podaci, cene, fotografije i ilustracije na njemu budu tačni i potpuni. SB P.A.R.K.S. ne garantuje za tačnost i potpunost podataka i ne snosi odgovornost za eventualne greške i propuste na Internet stranici, uključujući nazive, opise, cene ili prilagođenost određenoj nameni. Ukoliko korisnik pojedinac ili predstavnik pravnog lica u vezi sa kojim je izneta nepotpuna ili pogrešna tvrdnja ili informacija na Internet stranici, molimo da kontaktira SB P.A.R.K.S. putem imejla privatnost@sbparks.rs kako bi se ispravio propust.

Korišćenjem sadržaja Internet stranice prihvata sve rizike koji mogu nastati iz korišćenja iste. SB P.A.R.K.S ne snosi bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na Internet prezentaciji.

  • Linkovi ka drugim Internet stranicama

Određeni delovi Internet stranice mogu sadržati linkove koji vode na Internet stranice koje nisu vlasništvo SB P.A.R.K.S. Internet stranice trećih lica imaju svoje Uslove korišćenja Internet strance i Politiku privatnosti, koji se mogu u značajnoj meri razlikovati od Uslova korišćenja ove Internet stranice. SB P.A.R.K.S. ne kontroliše sadržaj internet stranica trećih lica niti snosi bilo kakvu odgovornost za štetu koja može da nastane korisniku prilikom pristupa drugim Internet stranicama,